Reglement karper vijver 4

       Reglement karper vijver 4*  Vissers eerst melden.


*  Gebruik van leefnetten en bewaarzakken zijn niet toegestaan.


*   Maximaal 2 hengels per persoon.


*   Alleen nylon lijn toegestaan tot maximaal 0.40 mm. (dus geen gevlochten lijn)


*   Haken met weerhaken zijn niet toegestaan.


*   Minimale haakgrote nummer 8 en maximaal nummer 4.


*   Er mag enkel worden gevist met visveilige systemen, zodat de vissen het werplood en hoofdlijn

      kan kwijtraken.


*   Voeren is alleen toegestaan met natuurlijke aassoorten tot maximaal 500 gram per persoon

      per  dag.


*   U bent verplicht om carpcare bij u te hebben en te gebruiken bij de gevangen vissen. (deze is bij ons te koop)


*   Voerboten zijn toegestaan. (andere vissers mogen geen hinder van u hebben)


*   Het is verboden geluidoverlast te veroorzaken d.m.v. storende muziek.


*   Verboden kampvuur te stoken.


*   Verplicht uw visstek netjes achter te laten. Vishaken en vislijnen opruimen zodat andere

     dieren die hier leven geen hinder van hebben.


*   Beschadigde vis melden bij de eigenaar.


*   Laat uw hengels nooit onbeheerd achter.


*   Vissen die langs de kant zwemmen mogen niet geschept worden met een schepnet.


*   Houdt u aan het reglement, overtreders worden van de vijvers verwijderd.


*   L.G.V.S. is bevoegd om uw auto/voertuig, materiaal te controleren.


   Veel vis plezier en denk aan de natuur. Bedankt voor uw begrip