Reglement Karper vijver 2a

        Reglement karpervijver 2a*  Vissers eerst melden bij paviljoen.


*  Bij ons zijn leefnetten en bewaarzakken verboden. (met uitzondering van viswedstrijden)


*  Maximaal 2 hengels per persoon.


*  Alleen nylon lijn toegestaan tot maximaal 0.25 mm. (dus geen gevlochten lijn)


*  Haken met weerhaken zijn niet toegestaan.


*  Voeren is alleen toegestaan met natuurlijke aassoorten tot maximaal 500 gram per persoon per dag.


*  Het is verboden geluidoverlast te veroorzaken d.m.v. storende muziek.


*  Verboden kampvuur te stoken.


*  Verplicht uw visstek netjes achter te laten. Vishaken en vislijnen opruimen zodat andere

    dieren die hier leven geen hinder van hebben.


*  Beschadigde vis melden bij de eigenaar.


*  Vissen die langs de kant zwemmen mogen niet geschept worden met een schepnet.


*  Het gebruik van schepnet en onthaakmat is verplicht.


*  Houdt u aan het reglement, overtreders worden van de vijvers verwijderd.


*  L.G.V.S. is bevoegd om uw auto/voertuig, materiaal te controleren.


   Veel vis plezier en denk aan de natuur. Bedankt voor uw begrip